Digitale Overheid, ICTU

Quickscan Webrichtlijnen versie 2

Betreft: http://www.digitaleoverheid.nl

Op 21 augustus 2016 heeft Atticus een vierde controle gedaan van de website Digitale Overheid. Tijdens deze hercontrole bleken alle issues te zijn opgelost, die in de eerdere controles op 2 mei, 10 juni en 14 augustus 2016 waren geconstateerd. De bevindingen uit de eerste drie controles zijn terug te vinden in de spreadsheet met resultaten(ods-bestand, 21kB).

De onderzochte pagina's zijn op 21 augustus 2016 volledig conform Webrichtlijnen versie 2 bevonden, met één uitzondering: de PDF documenten voldoen niet aan de gestelde criteria, maar worden in de aanloop naar de nieuwe website eind 2016 allemaal conform Webrichtlijnen versie 2 gemaakt.

Jeroen Hulscher
Ask Atticus BV